fbpx

Czym jest klaps, a czym jest bicie?

Dziennikarka: Pan jest za klapsem?
Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak: Klaps nie zostawia wielkiego śladu.
D: Skąd pan wie? A jaki ślad zostawia?
RPD: Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie.
D: A da się rozróżnić?
RPD: Wiele osób nawet podniesienie głosu może uznać za przemoc.
D: Pytam pana o klaps, a nie podniesienie głosu.
RPD: Absolutnie nie wolno bić dzieci. I to jest bezwzględne. Koniec pieśni.
D: Na to czekałam.
RPD: Zaraz się jednak okaże, że posmyranie dziecka też jest złe.
D: Co to jest posmyranie?
RPD: Przytulenie. Mnie się zdarza zasnąć przy dziecku. Nie można mówić, że to jest coś złego, że to zły dotyk.
D: Rozmawialiśmy o biciu. Uderzył pan swoich synów, dał pan klapsa?
RPD: Chłopaki czasem dają w kość, ale nie uderzyłem ich. Jednak sam z estymą wspominam to, że dostałem od ojca w tyłek.
D: Czułam, że będą tęsknoty za pruskim wychowaniem.
RPD: Jeżeli polaliśmy bratu denaturatem nogę, a potem ją podpaliliśmy… Ojciec w porę zareagował. Tak że przez dobrą chwilę nie mogłem siadać. (1)

A w innym miejscu tego samego wywiadu
RPD: Zacytuję Jana Pawła II: „troska o dziecko to pierwszy podstawowy sprawdzian stosunku człowieka do człowieka”.

NIE ROZUMIEM

Trudno mi pomieścić w głowie taki zestaw wypowiedzi w jednym wywiadzie. W dodatku z urzędnikiem państwowym, który pełni funkcję Rzecznika Praw Dziecka.
Chciałabym bardzo to zrozumieć. Myślałam, że rolą Rzecznika Praw Dziecka jest ochrona dzieci. A czym jest stwierdzenie, że „Klaps nie zostawia wielkiego śladu” i „Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie”, jeśli nie przyzwoleniem na klapsa?
Chciałabym zadać Panu Pawlakowi parę pytań: Czy możliwe jest odróżnienie klapsa od bicia? Jak to zmierzyć? Czym jest klaps, jeśli nie uderzeniem dziecka? Po czym można poznać, że „klaps nie zostawia wielkiego śladu”? Jakie ślady zostawia bicie? Co miałoby dać danie dziecku klapsa? Po co to robić? Żeby zadać ból?
Słyszę czasem, że „bez klapsa się nie da”, „dziecko się bez tego nie nauczy co jest dobre, a co złe”. Czyżby? A czego się uczy doznając bólu od ukochanej osoby? Jaki to miałoby mieć na niego pozytywny wpływ?

WSPOMNIENIE Z ESTYMĄ

„Jednak sam z estymą wspominam to, że dostałem od ojca w tyłek.”- przyznał Rzecznik Praw Dziecka. Z estymą (3), a więc z szacunkiem, z poważaniem? Gdyby nie to, że powiedziała to osoba na takim, a nie innym stanowisku, to te słowa by mnie nie zaskoczyły. Bo zdarza mi się słyszeć: „Zasłużyłem”, „Wyszedłem na ludzi”, „Przynajmniej miałem szacunek do rodziców, nie to co ta bezstresowo wychowywana dziejsza młodzież”. Kiedyś wchodziłam w dyskusję z tymi przekonaniami, dziś wiem, że bywają potrzebne tym, którzy je wypowiadają. Przed bólem, wstydem, utratą poczucia wartości. A przede wszystkim chronią w nich samych pozytywny obraz ich rodziców i wychowawców. O tym, jak wybiórcze bywają wspomnienia i dlaczego tak się dzieje napisała Małgorzata Rybak, polecam Wam jej artykuł (4) tutaj:

SĄ ŚLADY

O tym, jakie ślady- nie tylko te fizyczne, ale też w psychice dziecka może zostawić klaps możnaby napisać niejeden artykuł. Bywa też, że na jednym klapsie się nie kończy.
Wspomnę więc tylko o jednym- za to ogromnym badaniu (a jest ich znaczenie wiecej), które było prowadzone przez 5 dekad i objęło 160 tys. dzieci, które zapewne według pana Mikołaja Pawlaka nie były bite, bo dostawały „tylko” klapsy (2).
Wyniki tych badań wskazują, że, jak podają badacze skutki klapsów bywają często odwrotne niż chcieliby stosujący je rodzice, bo:
– dzieci, któe dostawały klapsy częściej wykazywały antyspołeczne zachowania
– częściej sprzeciwiały się rodzicom
– częściej zachowywały się agresywnie
– miały większą skłonność do postępowania wbrew ustalonym zasadom
– oraz większe problemy natury psychicznej
– w dorosłości częściej stosowały kary fizyczne wobec swoich dzieci
– miały gorsze wyniki w zakresie inteligencji i umiejętności poznawczych w porównaniu do grupy kontrolnej

Czy jednen klaps nie zostawia śladu? Trudno o tym dyskutować. Jak został wymierzony (Co to w ogóle za słowo? Czy da się to wymierzyć?) klaps i w jakich okolicznościach, jaka jest relacja pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, co się zadziało potem? To wszystko mogą być czynniki łagodzące lub zaostrzające sytuację. Jednak klaps jest biciem. Tak jak policzek wymierzony żonie przez męża może być różny- niezbyt mocny lub powodujący mocne obrażenia, ale nadal jest policzkiem, nadal jest przemocą.

PRZEMOC

„Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.
O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej
4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych” (5)
Definicja WHO określa przemoc jako: „celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia”. (6)
Przemoc ma wiele twarzy. Bywa nie tylko fizyczna, ale też seksualna, psychiczna, ekonomiczna jest nią też zaniedbanie. Przemocą psychiczną jest choćby milczące odrzucenie, obwinianie, krytykowanie, szantaż, czy wyzwiska.

PRZEMOC I JA

Wiele jest w naszym świecie przemocy. Mam poczucie, że każdy z nas w większym, czy mniejszym stopniu jej używa. Chciałabym móc powiedzieć, że ja nie. Ale to nieprawda. Bywa, że uciekam się do przemocy. Jakoś znacznie łatwiej mi o szacunek do dzieci niż do dorosłych, więc ci ostatni bywają przeze mnie krytykowani, osądzani. Bywa, że zachowuję się daleko od ideału, bo inaczej w danym momencie nie potrafię. Bo czuję się tak bardzo źle, że zachowuję się źle. Dzieci mają podobnie. Czy, komuś kto upada pomaga skopanie go? We wspaniałej inetencji, żeby pomóc mu się podnieść, rzecz jasna. Dla mnie przemoc jest takim skopaniem. Czy to klaps, kara, czy krytyka. Rodzi kolejną przemoc, nie uczy nowych- bardziej pożądanych przez nas umiejętności.
Kiedy czuję się dobrze, mam zaspokojone potrzeby i potrafię użyć swoich społecznych umiejętności nie uciekam się do przemocy. I nie tylko ja. Stosujemy przemoc, bo jesteśmy bezradni, bo poddajemy się złości (i traktujemy ją jako instrukcję, zamiast, jak informację o naszych potrzebach), bo nie potrafimy w danym momencie inaczej. Nie robimy tego, bo ktoś na to zasłużył. Robimy to, bo nie umiemy inaczej zadbać o swoje potrzeby. Nie mamy pomysłu, umiejętności, czy zasobów. Kiedy używamy przemocy, to jest nasza odpowiedzialność, a nie wina tej drugiej osoby. Ani tym bardziej dziecka, nad którym mamy przewagę- bo jesteśmy dorośli, więksi, silniejsi, bo nasze mózgi miały przynajmniej kilkanaście lat więcej na rozwój niż jego.
I nie, nie chodzi mi o to, by rodziom, którzy dają klapsy zawsze odbierać dzieci. Oni często, jak każdy z nas potykają się o echa własnej przeszłości.
Ale nie mam zgody na mówienie, że klaps jest ok, że to nie bicie, że to nie przemoc. To jest przemoc. A przemoc niszczy relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem. I każdą inną.

Jeśli uznasz ten artykuł za wartościowy będę wdzięczna, jeśli podzielisz się nim z innymi.

Źródła:
1 .https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1418200,mikolaj-pawlak-rzecznik-praw-dziecka-wywiad-rigamonti.html
2. https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160425143106.htm
3.https://sjp.pwn.pl/sjp/estyma;2557103.html
4. https://pl.aleteia.org/2019/06/18/jak-bylem-maly-nikt-sie-nade-mna-nie-rozczulal-dlaczego-zapamietujemy-ze-tak-bylo-dobrze/
5. http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/6-co-to-jest-przemoc
6. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *